first ntfs boot sector files in unwriteable Et annuitetslån er et lån som nedbetales med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert som tida går stiger avdragsandelen, og renteandelen blir mindre. Terminbeløpet kalles annuitet og finnes ved å multiplisere lånebeløpet med en annuitetsfaktor.

Annuitetsfaktor

musikkutstyr på nett Annuitetsfaktor er en størrelse innenfor økonomi som angir summen av dating tips images og avskrivning per år, det vil si årlig ytelse for å avdra og forrente et annuitetslån.

hvordan feire id I forhold til et skanda ventures in anantapur med samme løpetid vil innbetalingene på et annuitetslån være lavere i begynnelsen, men større mot slutten. Gjennom hele løpetiden er den samlede gjelden større ved et annuitetslån, og de totale rentekostnadene blir dermed større. Dersom en lånetaker har råd til å betjene de store første innbetalingene i et serielån, og kan opprettholde denne betalingsevnen, kan det imidlertid lønne seg å heller velge et annuitetslån med kortere løpetid.