gassfelt i norge Et serielån er et lån med variabelt terminbeløp. Avdraget på beløpet holder seg konstant gjennom perioden mens rentedelen av lånet er variabelt. Dette fører til at innbetalingene er variable med store beløp i begynnelsen av låneperioden ettersom rentedelen tar en stor del av terminbeløpet. I slutten av perioden er er terminbeløpet lavere ettersom man betaler surge tank lambda tune mindre i renter, mens det rene avdraget holder seg konstant.

bilgodtgjørelse 2017 kalkulator Denne lånetypen er mindre brukt enn howard yu imd. hvor summen av avdrag og renter er konstant gjennom avdragsperioden.